Animus revertendi, (lat. 'vilje til at vende tilbage'), visse juridiske regler lægger vægt på, om der består animus revertendi. Retsstridig tilegnelse af et dyr, der har animus revertendi, anses for tyveri. Strejfer dyret om uden at kunne finde hjem, anses tilegnelsen derimod for ulovlig omgang med hittegods. Også i relation til reglerne om subjektiv skattepligt kan det have betydning, om en emigreret skatteyder har animus revertendi.