Animeret, (se animere), oprømt; overstadig; livlig.