Animalier, (af lat. animalia), dyrisk føde; kødmad; det modsatte af vegetabil.