Anhydrid, (gr. an- + hydrid), et stof, som er dannet ved at et hydrat berøves sit vand.