Angloman, (lat. anglo- + gr. -man), person, der er overdrevent begejstret for alt engelsk.