Anglofobi, (lat. anglo- + gr. -fobi), inden for psykologi engelskfjendtlighed.