Anglo-afghanske krige, tre væbnede konflikter 1839-42, 1878-80 og 1919, hvormed Storbritannien fra Indien søgte at udstrække sin kontrol over Afghanistan og modvirke russisk indflydelse. Afghanistan forblev en uafhængig stat, men måtte ifølge Gandamaktraktaten (1879) lade sin udenrigspolitik underkaste britisk kontrol. Med Rawalpinditraktaten i 1919 opnåede Afghanistan fuld uafhængighed.