Angina, (af lat. angor kval, beklemthed), halsbetændelse.