Angelsakser, (af lat. Anglo-Saxones (pl.)), efterkommer af det folk, som dannedes i Britannien (England) efter at germanske stammer fra Angel, Sachsen (dengang området omkring Elben) og Jylland var trængt ind i landet i 400-500-t. og herskede over det til den normanniske erobring i 1066; nu ofte betegnelse for enhver engelsksproget.