Angakok, (vestgrønl. angakkoq, formentlig af protoeskimoisk angar 'bevæger sig'), inuitisk shaman, dvs. åndemaner. En stærk, psykisk oplevelse kunne gøre nogle mennesker til angakok, mens andre selv stræbte efter at blive det. En kommende angakok blev undervist af en erfaren, undertiden i flere år, men det afgørende var, at han/hun skaffede sig hjælpeånder ved isolation, faste o.a. Trommen var ofte et vigtigt indslag ved åndemaningen, hvor angakokken kom i trance. Angakokken trådte til i krisesituationer som fx i tilfælde af sygdom, og hvis fangsten svigtede, kunne angakokken foretage en ånderejse og opsøge Havkvinden for at få hende til at slippe fangstdyrene fri.