Anfordringsindskud, indskud i et pengeinstitut, som kan hæves uden varsel (på anfordring). Beløbet indsættes på en anfordringskonto, hvortil kan være knyttet bankbog, check eller hævekort. Anfordringsindskud anvendes af både erhvervs- og privatkunder.