Anfordringsgaranti, særlig form for garantiaftale, hvor betalingspligten for den, der stiller garantien, indtræder, når den berettigede fremsætter krav herom, dvs. på anfordring. Nærmere dokumentation for de betingelser, som skal udløse garantien, er ikke nødvendig.