Androfobi, (gr. andro- + -fobi), inden for psykologi afsky for mænd.