Andrias scheuchzeri, (blev i 1726 af en læge ved navn Scheuchzer beskrevet som et barn, der var omkommet ved syndfloden), en uddød kæmpesalamander fra tertiærtiden.