Andrøceum, (jf. fr. androcée, it. androceo, af gr. andro- + oikion, af oikos hus), fællesbetegnelse for støvdragerne i en blomst; det modsatte af gynøceum.