Andesin, (efter Andesbjergene og -in), mineral, den del af plagioklasserien, der indeholder 30-50% af endeledet anorthit. Se også feldspat.