Andenordens reaktion, speciel type kemisk reaktion. Se reaktionskinetik.