Andengradskurve, i analytisk geometri en kurve, der beskrives ved en ligning af anden grad i to variable. Geometrisk fremkommer andengradskurver som keglesnit.