Anden klasses bygning, inden for forsikring en bygning, hvis ydervægge består af over 10% brændbart byggemateriale. Modsat første klasses bygninger, opført i fx beton. Forsikringsselskaber indregner et tillæg i brandforsikringspræmien til dækning af den forhøjede brandrisiko.