Andelsdrift, i almindelighed ordninger, hvorefter de ansatte i en virksomhed får andel i virksomhedens overskud. Andelsdrift opstod i 1800-t. og blev brugt bl.a. på tyske og danske godser. Ordningen skal opfattes som led i periodens selvhjælpsbestræbelser, men der har frem til vor tid eksisteret utallige lokale eksempler på mere eller mindre formaliseret andelsdrift.