Andamanske sprog, de oprindelige sprog på øgruppen Andamanerne. Andamansk udgør en sprogæt for sig uden påviseligt slægtskab med andre sprog. Det tilgrundliggende sprog antages at gå tilbage til en sydøstasiatisk folkevandring i en meget fjern fortid efterfulgt af mange årtusinders isolation på øgruppen. Der kendes tre andamanske sprog: jarawa, onge og stor-andamansk; det sidste tales nu kun af ganske få og er ved at blive fortrængt af hindi. Sproget på North Sentinell Island er stadig ukendt. Et karakteristikum ved andamansk er brugen af præfikser og suffikser. Præfikserne bruges først og fremmest til at markere forskellige nominalklasser (levende over for ikke-levende objekter, menneskelige over for ikke-menneskelige levende objekter, o.l.), og også ejendomsforhold, fx aka-meme 'hans mor'. Suffikserne er dels postpositioner (fx til retningsangivelse), dels verbalmarkører (fx til markering af tid).