Andalusit, (efter det spa. landskab Andalusien og -it), grønligt til rødligt mineral med glasglans, der i klare varieteter anvendes som smykkesten. Mineralet har hårdheden 7-71/2 og massefylden 3,1 g/cm3. Det krystalliserer orthorombisk og har sammensætningen Al2SiO5. En varietet er chiastolit. Andalusit findes især i kontaktmetamorfoserede lerbjergarter. Hovedanvendelsen er til fremstilling af ildfast porcelæn. De vigtigste forekomster findes i Sydafrika.