Anciennitet, (af fr. anciennité), tjenestealder; den tid man har været i en stilling.