Anceps, (lat. anceps tvehovedet, dobbelt), i verslæren stavelse, der kan være enten kort eller lang (noteres med virgula (bue) over linea (streg)).