Anbringender, de faktiske og retlige grunde, som en part i en retssag anfører til støtte for sin påstand. I en borgerlig retssag skal parterne således i stævningen og svarskriftet angive "en kort fremstilling af de kendsgerninger, hvorpå påstanden støttes". Sagsøgerens anbringender betegnes ofte som søgsmålsgrunde og den sagsøgtes som indsigelser.