Anbringelsesdom, strafferetlig dom til anbringelse på hospital for sindslidende eller i anden institution; dommen indebærer til forskel fra en behandlingsdom, at ændring eller endelig ophævelse kun kan foretages af retten, og at friheder kun kan meddeles af retslige myndigheder.