Anatexis, delvis opsmeltning af en fast bjergart under dannelse af magma. Størkner smelten i den faste bjergart, dannes en migmatit, der findes på fx Bornholm.