Anasarka, (gr. ana sarka igennem el. i kødet), vattersot over hele legemet.