Anartri, (af gr. anarthros leddeløs, uartikuleret), mangel på evne til at frembringe artikulerede lyde.