Anapsider, (af gr. a- og apsis 'runding'), samlebetegnelse for de amniote hvirveldyr (se amnioter), der ikke har nogen åbning i kranietagets tinding. Skildpadder er de eneste nulevende repræsentanter for anapsiderne, som inkluderer flere uddøde grupper.