Analytisk stereoinstrument, computerstyret instrument til måling af tredimensionale koordinater i et stereoskopisk billedpar, en tredimensional digitalisering, hvoraf fx højder og afstande kan afledes. Det anvendes til fotogrammetrisk opmåling, fx til kortlægning. Se også stereomåleinstrumenter.