Analytisk, (se analytiker), undersøgende ved hjælp af analyse.