Analytiker, (via ty. og lat. af gr. analytikos), en, der analyserer.