Analysere, opløse i enkeltheder; undersøge ved analyse.