Analogisme betyder 'et gennem analogi ført bevis'.