Analogislutning, (se analogi), slutning fra visse fælles mærker til fælles art.