Analogforstærker, elektronisk kredsløb, som på sin udgang leverer et elektrisk signal med samme kurveform som indgangssignalet, men med større effekt, dvs. forstærket. Kredsløbet konstrueres af et eller flere trin, som indeholder aktive, forstærkende komponenter, især transistorer. Analoge forstærkere fremstilles ofte som integrerede halvlederchips og benyttes i vid udstrækning i elektroniske apparater og kommunikationsteknik (hi-fi, radio, tv, måleinstrumenter, telefoni m.m.). En analogforstærker karakteriseres bl.a. ved dens forstærkning, båndbredde, udgangseffekt, forvrængning og støjtal.