Analcim, farveløst til gråhvidt mineral med glasglans, hårdhed 5-51/2 og massefylde 2,3 g/cm3. Det er et feldspatoid, der har sammensætningen NaAlSi2O6∙H2O og krystalliserer kubisk. Det findes i magmabjergarter, der er undermættede med hensyn til SiO2, ofte som en del af grundmassen. Krystaller af analcim findes som udfældninger (amygduler) i blærerum i lava og markerer metamorfose ved meget lave temperaturer og tryk (zeolitfacies). Mineralet kan være en hovedbestanddel af udfældninger i saltsøer.