Anabaptist, (gr. ana- + baptist), gendøber; se døberbevægelser.