Anæresis, (af gr. an- + hairein gribe, tilintetgøre), gendrivelse af modpartens bevis.