Anæmaturgi, (gr. an- + hæmato- + -urgi), læren om ublodige operationer.