Amusi, (af gr. mangel på indsigt i musernes kunster), udannethed; mangel på kunstsans.