Amtssygehus, offentligt sygehus, som indtil udgangen af 2006 politisk og administrativt var underlagt en amtskommune. Gjaldt næsten alle offentlige sygehuse i Danmark (bortset fra sygehusene i Hovedstadens Sygehusvæsen). Fra 2007 er de offentlige sygehuse underlagt regionerne.