Amplitudemodulation, AM, metode til at sende (transmittere) et informationssignal, fx tale eller musik, ved hjælp af en bærebølge med en højere frekvens end signalet. Bærebølgens amplitude ændres (moduleres) i overensstemmelse med informationssignalets variation. Metoden benyttes i kommunikationsteknik, fx ved udsendelse af radio- og tv-programmer. Hos modtageren gendannes informationssignalet ved hjælp af en amplitudedetektor (demodulation). Forholdet mellem informationssignalets amplitude og bærebølgens amplitude kaldes modulationsindekset. Ved et modulationsindeks på ét moduleres bærebølgens amplitude fuldt ud. Metoden benyttes også i kommunikation, hvor informationen transmitteres med impulser, hvis højde varieres.