Amplificere, (af lat. amplificare øge, gøre større, af amplus vid, stor + facere gøre), udvikle en tanke videre.