Amningsmærker er skalaer anbragt på et skibs for- og agterstavn for at angive amningen, dvs. skibets dybgående, henholdsvis for og agter. Gennemsnittet af amningen for og agter angiver skibets middeldybgang, og forskellen mellem dem skibets trim, der angives som et positivt tal, hvis amningen agter er størst, hvad der er det normale. I ældre dansk litteratur betegnes trimmet ofte styrlastighed. Amningsmærker forveksles undertiden med lastelinjemærker.