Amnesti er en kollektiv eftergivelse af straf for et større antal lovovertrædere eller for bestemte typer af forbrydelser. Amnesti er en særlig form for benådning.