Ammetræ, robust træ, fx birk eller el, der plantes mellem mere følsomme træarter, fx bøg og ædelgran, for at beskytte disse mod frost og tørke. Se skovdyrkning.