Ammeko, ko, der ammer egen eller andres kalve. Mest udbredt i den såkaldt ekstensive kødproduktion, hvor kalvene normalt fødes om foråret. Ko og kalv er derefter på græs sammen, før kalvene fravænnes seks måneder gamle og ca. 250 kg tunge.