Amfoter, amfiprot, den egenskab ved et molekyle, at det kan optræde både som syre og base. En kemisk forbindelse bestående af amfotere molekyler betegnes en amfolyt.